U bent hier

Mijn "Artikel" is niet zichtbaar, hoe komt dat?

Een artikel is een contenttype bedoeld om informatie te delen, een specifiek onderwerp, niet zijnde nieuws of agenda. Voor een juiste zichtbaarheid op de verzamelpagina "Artikelen" de volgende praktische informatie. Binnen dit platform is een "Artikel" zowel een contenttype (technisch) als een "menu item" (onderwerp). Het webpaginatype "Artikel" kan worden gebruikt voor de volgende twee items:

  1. (Achtergrond)artikel
  2. Films

Om jouw (achtergrond)artikel zichtbaar te maken op de verzamelpagina "Artikelen"; geef je jouw artikel (onderaan de inhoudelijke tekst) altijd een tag "Artikel". Om een "Film" zichtbaar te maken op de verzamelpagina "Films" geef je jouw artikelpagina altijd de tag: "Films".