U bent hier

UNESCO en Opleidingen

Student bezig met inmeten vondsten

Internationaal gezien investeert UNESCO in het opbouwen van kennis en capaciteit op het gebied van onderwater cultureel erfgoed. Dit vloeit voort uit de ‘UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage’ (nog niet door Nederland geratificeerd).

De conventie wordt internationaal gezien als de leidraad voor de omgang met en de bescherming van het onderwater cultureel erfgoed. Dit betekent echter nog niet dat alle landen een goede infrastructuur hebben om deze bescherming te garanderen. In veel landen zijn er weinig tot geen gekwalificeerde onderwater archeologen, conserveringsspecialisten of personeel met een academische achtergrond om het erfgoed te beschermen en te behouden.

Daarom worden Capaciteitsopbouw programma’s geïnitieerd, om wereldwijd de kennis op dit gebied te vergroten. Dit gebeurt in samenwerking met de UNESCO hoofdkantoren, bijvoorbeeld in Bangkok, Dar es Salaam, Havana en Venice. Deze regionale spreiding zorgt er voor dat de drempel voor landen om aan trainingen deel te nemen zo laag mogelijk is.

Meer informatie:

UNESCO foundation course trainings manual>

Reacties