U bent hier

Syllabus Scheepsarcheologie in de praktijk in Nederland, Syllabus IFMAF/GIA

Restanten van vaartuigen en aan scheepvaart gerelateerde vondsten, op land en onder water, vormen het onderwerp van de scheepsarcheologie. Scheepsarcheologische vondsten komen regelmatig voor bij onderwaterarcheologie, niet-archeologische graafwerkzaamheden op land- en waterbodems, maar ook bij reguliere landopgravingen. Het is van belang dat zorgvuldig met deze bron wordt omgesprongen en dat het op een effectieve wijze wordt bestudeerd aan de hand van een heldere vraagstelling.

Deze syllabus over het onderzoek van scheepsresten op land en onder water is opgesteld als algemene introductie op bureauonderzoek en veldwerk waarbij scheepsresten worden onderzocht. Het heeft tot doel om studenten, maar ook professionals die niet bekend zijn met het onderwerp, inzicht te geven in de omvang van het onderwerp en de praktijk van scheepsarcheologisch onderzoek. Hierbij wordt de praktijk in Nederland vanaf circa 2000 tot heden weergegeven aan de hand van de verschillende onderzoeksstappen zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Gekozen is om de systematiek van de KNA te volgen omdat de hierin beschreven stappen in het onderzoek algemeen in gebruik zijn, zowel in de opleiding als in de praktijk. De nadruk ligt op het beschrijven van methoden en onderzoeksstrategieën, voor specifieke technische achtergronden wordt in de tekst verwezen naar diverse bronnen.

versie 1.1 (september 2014). W.B. Waldus en A.B.M. Overmeer. Met bijdragen van J. Verweij, K. Van Campenhout en M. Dominguez.

Bekijk syllabus PDF>

Reacties