U bent hier

Scheepswrakken Burgzand Noord Periode 1998 - 2014

In oktober 2002 heeft de voormalige Meet- en Informatiedienst van Rijkswaterstaat Noord-Holland een hoge resolutie multibeamopname gemaakt van het scheepswrak Burgzand Noord 10. Dit wrak was één van de vier wrakken uit het Europese MoSS project ("Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites") dat liep van 2001 tot 2004.

In juli 2003 heeft de voormalige Meet- en Informatiedienst van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in het kader van het IMAGO project (Innovatief meten Aan Gezonken Objecten) opnieuw multibeamopnamen gemaakt van het wrak Burgzand Noord 10, en aanvullende opnamen van de nabijgelegen wrakken Burgzand Noord 3, 8 en 11.

De resultaten van deze hoge resolutie multibeamopnamen bleken zeer geschikt om gedetailleerde overzichtsafbeeldingen te maken van de wrakresten. Daarnaast konden, door de verschillende opnamen te vergelijken, veranderingen aan de wrakresten en morfologie van de zeebodem inzichtelijk worden gemaakt. Tijdens een overleg tussen Rijkswaterstaat en de toenmalige ROB is indertijd besloten om ieder jaar nieuwe opnamen in het gebied te maken. De resultaten zijn gepubliceerd in tussentijdse rapporten.1 Intussen werd in 2003 de vindplaats van het wrak Burgzand Noord 3 aangemerkt als ‘Terrein van zeer hoge archeologische waarde’ met een beschermde status. Later is dit terrein uitgebreid en omvat nu alle scheepswrakken met het toponiem Burgzand Noord (AMK terrein 15660).

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Periplus Archeomare in samenwerking met de Informatiediensten van Rijkswaterstaat Regio Noord en Midden een analyse gemaakt van de metingen uitgevoerd vanaf 1998. In het onderhavige rapport worden de resultaten gepresenteerd tot en met de laatste metingen in oktober 2014.

Bekijk Rapport>

Reacties