U bent hier

Eindrapportage van het onderzoek ‘Duiken op wrakken. Vrijwilligers in de onderwater archeologie.’

Samenvatting

Maritime Research & Consultancy (MR&C) heeft in opdracht van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen RCE en wrakduikers en amateurarcheologen te verbeteren. Er is gekozen voor een kwalitatieve opzet van het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) inzicht verschaffen in de achtergrond en beweegredenen van wrakduikers en amateurarcheologen die betrokken zijn bij het cultureel erfgoed onder water, op basis waarvan een optimale samenwerking met de RCE kan worden vormgegeven.

Op basis van deze doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd:

Wat is het profiel van de genoemde doelgroepen, hoe zien zij de RCE en hoe kijken zij tegen een samenwerking met de RCE aan?

Beide groepen bestaan uit gepassioneerde en ervaren duikers. Sommigen zijn zeer goed geoutilleerd met een eigen schip, duikuitrustingen en sonarapparatuur. Ze steken veel tijd, energie en geld in hun hobby. De drijfveren en beleving voor wrakduikers en amateurarcheologen geeft bij de respondenten veelal hetzelfde beeld: voorop staat aan de ene kant de avontuurlijke aspecten van het duiken en ontdekken, aan de andere kant de interesse voor de historische achtergrond van de ontdekte objecten. Soms wordt echter ook winstbejag of kostendekking genoemd als motivatie.

Uit de gesprekken en interviews is duidelijk geworden dat de interesses en activiteiten van de verschillende respondenten in drie thema’s onder te verdelen is. Deze thematische indeling gaat over het duik object en/of onderwerp van archeologisch onderzoek: voornamelijk (moderne)1 ijzeren wrakken in de Noordzee; voornamelijk (historische) houten wrakken in de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Zeeland, grote rivieren en meren; voornamelijk archeologische sites zoals bijvoorbeeld verdronken dorpen of Romeinse sites in het IJsselmeer, Zeeland, grote rivieren.

Lees het hele rapport als PDF>

Reacties